Koordynator projektów

Zwłaszcza w zakresie komunikacji między zespołami, prawidłowego przebiegu informacji, podziału zadań, ustalania harmonogramów prac, kontroli terminowości, finansowych                  i technicznych analiz projektu, raportowania.


więcej

Chętnie podzielę się swoją wiedzą            i umiejętnościami   z zakresu:

- Obsługi, organizacji imprez    integracyjnych, konferencji i szkoleń
- Nadzoru produkcji filmów    reklamowych i promocyjnych,     wewnątrzkorporacyjnych itp.
- Nadzoru produkcji kursów
   e-learnigowych i innych.


więcej

Szkolenia z Pierwszej Pomocy przedme-dycznej oraz BHP

A tutaj inna moja odsłona, pasja. Instruktor Ratownictwa Drogowego oraz Strażak–ochotnik, a także BeHaPowiec.


więcejSzkolenia medialne:

- Rzecznika Prasowego

- Współpracy z kamerami, mikrofonami.


więcej